Čo potrebuje občan africkej krajiny na pobyt v UK? RODINU, ktorú tvorí manželka a dieťa !

16.01.2015 16:06

Deti.

Tento príbeh sa dá vyrozprávať ako strhujúca dráma, poviedka alebo aj ako román z inej, len nie z tej nasej planéty na ktorej žijú ľudia. Áno, hovorím o ľuďoch zámerne, pretože ak poviem ľudia, predstavujem si skupinu homo sapiens, ktorí majú srdce. Srdce v tomto príbehu miesto nemá, takže aj ja som sa rozhodol ostať pri faktoch, stručne a chladne vyrozprávať súčasný stav veci, pretože na iné nie je čas.

Milena.

Milena je mlada mamička z južného Slovenka, ktorá sa zoznámila s otcom svojich deti v UK. Narodili sa im dve krásne deti, dievčatko Melina (4) a chlapček Michael (3) . Obe deti sú Štátnymi príslušníkmi Slovenskej Republiky a nemajú dvojité a ani nijaké iné, zmiešané občianstvo. Jednoducho sú to Slováci. Otec Michael je z Ghany, z krajiny ktorej štátni príslušníci nemajú pristup na trh prace vo Veľkej Británii. Takže občan EU a občan Africkej krajiny sa stretli, zaľúbili, zosobášili a splodili dve deti v UK.

UK O.K.?

Čo potrebuje občan africkej krajiny na pobyt v UK? Local connection, teda veľmi dobrý dokaz o tom, že ma väzby v mieste svojho prechodného bydliska. Väzby tak silne, že sú nespochybniteľné imigračným úradom. Čo je najlepší dokaz? Rodina. Manželka a deti.

A čo sa stalo? Podľa Mileniných výpovedí ju manžel surovo týral počas tehotenstva a po narodení druhého dieťa tak neznesiteľne, že musela kontaktovať Políciu. Samozrejme, ak kontaktujete Políciu v UK kvôli domácemu násiliu, Sociálna Služba vám zazvoní na druhy deň pri dverách. A oni zazvonili tak hlasno a s takými údajnými vyhrážkami o odobratí deti do nahradanej starostlivosti, že Milena sa rozhodla pre odchod na Slovensko.

Pred odchodom na Slovensko sa podľa vlastných slov pokúšala využiť všetku dostupnú pomoc ponúkajúcu anglickými charitatívnymi organizáciami, ale po tom, čo ju každá z nich ubezpečila, že Sociálna Služba bude musieť byt upovedomena tak či onak, vzdala svoj boj a rozhodla sa ochrániť svoje deti návratom domov k rodičom .

Prečo Unos?

Pretože z ústredného organu Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bola Centru pre Medzinárodnoprávnu Ochranu Deti a Mládeže (CIPC) doručená žiadosť jej manžela Michaela G. na zabezpečenie návratu maloletých Mileny A. a Michaela K. do štátu ich obvyklého pobytu, (teda späť k údajnej tyranii), ktorým je podľa tvrdenia ich otca maloletých deti Spojene Kráľovstvo. Otec maloletých deti uviedol, že na premiestnenie nedal súhlas. Keďže Slovenska Republika je viazaná medzinárodným Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov deti z 25.10.1980 a ako členský štát EU Nariadením Rady (ES) c. 2201/2003 z 27.11 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach, rodičovských práv a povinnosti je Milena povinná vrátiť deti do Spojeného Kráľovstva.

Podľa vyššieho uvedeného dohovoru je stíhaná v UK ako osoba, ktorá zadržiava deti na Slovensku (teda únoskyňa), v state, ktorý je súčasťou zmluvných dohovorov a teda musí vrátiť svoje deti do štátu ich obvyklého pobytu. Rozumej; deti, ktoré majú slovenské občianstvo sa musia vrátiť do Spojeného Kráľovstva len preto, že obvykle žili v Spojenom Kráľovstve.