Pomôžme spoločne vrátiť neprávom odobratú MAXINE rodičom. Ukradnutú BARNEVERNOM

04.06.2015 14:02

Pred dvoma mesiacmi v Nórsku odobral Barnavern vtedy iba dvoj mesačnú Maxine milujúcim rodičom. Rodičia môžu svoju dcérku vidieť iba raz za 14 dní jednu hodinu. Maxine bola plne dojčená a aj napriek tomu ju odobrali matke a bez možnosti dieťatko dojčiť aspoň na kontaktoch. Maxine je po otcovi Slovenka  a má aj slovenský rodný list.

 

Maxine má biologickú rodinu výlučne iba na Slovensku, nakoľko jej mamička bola vychovávaná v pestúnskej starostlivosti v Nórsku.

 

Biologická rodina, ktorá žije na Slovensku sa na nás obrátila s prosbou o pomoc na vyriešenie finančnej situácie, ktorá sa týka súdnych konaní a financovanie právneho zastúpenia.

 

Rodičom poskytol Barnevern právneho zástupcu, ale žiaľ právnici, ktorí sú rodičom poskytnutí sú platení štátom a nespolupracujú s rodinou a tak to je aj v tomto prípade. Preto si rodičia museli nájsť právnika, ktorý bude hájiť ich práva a o jeho úhradu sa musia postarať sami. Žiaľ vďaka Barnevernu sa rodina dostala do finančnej tiesne, nakoľko sa im minuli finančné prostriedky, ktorými si chcú zachrániť to najcennejšie a to je ich malá a jediná Maxine.

 

Preto sme požiadali Ministerstvo vnútra o možnosť uskutočniť verejnú zbierku pre túto rodinu a na tento účel. Založili sme bankový účet s názvom "MAXINE" a obraciame sa na všetkých ľudí, ktorí by mohli finančne prispieť a tým pomôcť zachrániť malú Maxine, aby mohla vyrastať so svojimi rodičmi a biologickou rodinou.

 

Prosíme ľudí ktorí chcú rodine pomôcť v tejto ťažkej situácii, aby zaslali ľubovoľnú sumu na číslo účtu

 

Názov účtu : Maxine

 

ČSOB, a.s.

SK58 7500 0000 0040 2169 0491

CEKOSKBX

Ak Vám náhodou pri vkladaní peňazí bude žiadať adresu treba zadať : 
OZ Deti patria rodičom
Romanova 5
851 02 Bratislava, Slovakia 
Môže to žiadať pri zahraničných vkladoch

 

Ďakujeme Vám za pomoc v mene celej rodiny,