Vďaka Vašim príspevkom sa nám podarí vrátiť deti rodičom

Vďaka Vašim príspevkom sa nám podarí vrátiť deti rodičom

Podporte a pomôžme spoločne rodinám, ktorým boli odobraté deti zaslaním ľubovolnej čiastky na číslo účtu :  SK36 7500 0000 0040 1921 2634

 

             ĎAKUJEME