Odstúpenie Dr. Jána Telenského z postu predsedy združenia ako aj z OZ Deti patria rodičom a zneužívanie OZ od bývalej členky Lucie Boddington.

04.03.2015 14:04

Uverejňujeme Vám odstúpenie z postu predsedy p. Dr.Telenského ako aj z celého OZ a zároveň sme požiadali pána Telenského, aby stiahol klamlivé informácie z internetu, nakoľko jeho vyjadrenia sú jednostranné a nezakladajú sa na pravde. Výrazne poškodili meno občianskeho združenia Deti patria rodičom, meno pani Mandákovej a jej spolupracovníčok. Zároveň sme požiadali o verejné ospravedlnenie na jeho webe.

 

Ďalej Vám dávame na vedomie, že Lucia Boddington nie je už dlhodobo členkou nášho združenia. Navzdory tomu sa stále vydáva ako členka nášho OZ.

Lucia Boddington zneužíva názov nášho združenia a tým zavádza klientov, že naďalej s nami spolupracuje. Má vytvorenú facebookovú stránku s názvom Deti patria rodičom a používa naše logo. Týmto Vás chceme upozorniť, aby ste si overili či ste sa dostali na správnu pomoc kontaktovaním na telefonnom čísle 00421 949 656 490 alebo mailom : deti.patria.rodicom@gmail.com

Je nám ľúto pokiaľ ste boli uvedení do omylu, ale naše OZ nenesie zodpovednosť za konanie pani Lucie Boddington.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

link na odstúpenie z OZ a postu predsedy Dr. J.Telenského nájdete tu :

vyjadrenie Telenský.pdf (163406)