Akú Pomoc Poskytujeme

 
 

 VO VEĽKEJ BRITÁNIÍ:

 

Tlmočenie

Komunikáciu s právnikmi

Komunikáciu s rodinami

Účasť na súdnych sporoch ako tlmočník

Vyhľadávanie nových právnikov

Spoluprácu s veľvyslanectvom

Preklad dokumentov

Analýzu prípadu

 

NA SLOVENSKU

 
Komunikácia s Centrom pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže v SR

Komunikácia s MPSVaR a MZV SR, sociálnymi úradmi

Komunikáciu s právnikmi

Komunikáciu s rodinami

Vyhľadávanie nových právnikov

Spoluprácu s veľvyslanectvom

Z médií

TELEVÍZIA, ROZHLAS, INTERNET, NOVINY ...

Mali ste možnosť vidieť a počuť aj o nás.

Boj o naše deti

Reflex - Juvenilná justícia

Informačná vojna - Slobodný vysielač

Reportéři ČT

Juvenilná justícia a lov na deti

Diskusná téma: O nás

Dátum: 14.10.2017

Vložil: Smitha476

Titulok: John

You are my inhalation, I have few blogs and sometimes run out from to brand. ekdegcdecageegda

Pridať nový príspevok

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: