Pochod pre rodiny. STOP praktikám norskej sociálky 30. máj o 12:00 Bratislava, Slovakia Veľvyslanectvo Nórskeho kraľovstva. STOP KRADNUTIU DETÍ V CELEJ EÚ:

13.05.2015 18:47

Milí naši priatelia- spolubojovníci za práva detí,

Radi by sme Vás oslovili a pozvali k blížiacemu sa celoeurópskemu protestu, ktorý sa bude konať 30.05.2015 o 12,00 v Bratislave proti odoberaniu detí v zahraničí. Tento protest sa konkrétne týka odoberania detí v Nórsku ku ktorému sa pripájame nakoľko nám nie je ľahostajní osud ukradnutých detí Barnevernom - čo v preklade znamená ochrana detí a mládeže, ale žiaľ opak je pravdou

Pridávame sa k celoeurópskej vlne protestov s centrom v Osle, kde rodičia a príbuzní položia pred nórskym parlamentom za každé svoje dieťa, ktoré bolo ukradnuté, vytrhnuté z vlastnej rodiny a nemôžu sa vrátiť späť domov symbolický kvet alebo ružu.

K protestu :

Spoločne vyjadríme solidaritu všetkým rodinám, ktoré čelia šikanovaniu zo strany sociálnych úradov aj v ďalších európskych štátoch.
Oslo (Nórsko)
Vilnius (Litva)
Londýn (Veľká Británia)
Dublin (Írsko)
Praha (ČR)
Stockholm (Švédsko)
Warszawa (Polsko)

Na naše občianske združenie sa obracajú slovenskí a českí rodičia, ktorým odobrali deti sociálne orgány bez relevantného dôvodu bez možnosti navrátenia detí rodičom a biologickej rodine a vrátenia detí do krajiny pôvodu ktorou je Slovenská a Česká republika

Rozhodli sme sa podporiť celoeurópsky protest, ale pritom nezabudnúť na ostatné rodiny, ktorým odobrali deti vo Veľkej Británii a na konci protestu vyhodiť naše známe lietadielka, aby vedeli, že aj naďalej pri nich stojíme. Nemôžeme zabudnúť na rodiny, ktorým pomáhame

O nás

Našim cieľom je pomáhať rodinám bez ohľadu na národnosť, rasu... atď, ktorým boli neprávom odobraté deti/dieťa. Veď " Deti patria rodičom
Naše občianske združenie vzniklo na dobrovoľnej báze po kauze odobraných detí Boorových, kde sme boli ako spoluorganizátorky protestov na podporu rodiny o navrátenie detí do krajiny pôvodu. Na každom proteste sme spúšťali lietadielka, aby sa mohli vrátiť všetky ukradnuté deti z Veľkej Británie k svojej biologickej rodine.

Sme občianske združenie založené Stanovami zaregistrovanými na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-30946, kde medzi naše hlavné činnosti patrí ochrana detí a odoberanie detí od biologických rodičov bez relevantných dôvodov v krajinách EU.

Akékoľvek rozdelenie rodiny predstavuje závažný zásah do práva na rodinný život a preto sa musí opierať o dostatočne závažné a pádne argumenty motivované záujmom dieťaťa.
Úlohou orgánov sociálnej starostlivosti je pomáhať osobám s problémami a poskytovať im poradenstvo o rôznych možnostiach ako preklenúť ich ťažkosti.
V prípade zraniteľných jednotlivcov sú orgány povinné poskytovať osobitnú starostlivosť a zvýšenú ochranu. odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia a každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom.

Odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti má byť úplne najkrajnejšie 
opatrenie

https://www.facebook.com/pages/OZ-Deti-patria-rodi%C4%8Dom-Children-belong-to-their-parents/696106573791155?fref=ts

https://oz-deti-patria-rodicom.webnode.sk/

mail : deti.patria.rodicommail.com

 

tel. kontakt 00421 949 656 490