TLAČOVÁ SPRÁVA

28.09.2016 18:17

TLAČOVÁ SPRÁVA  

 

Keď v marci 2014 Nórsky Barnevernet odobral Nórsko – slovenskému páru maloletú Maxine, rodine sa zastavil svet. Maličké, vtedy iba 3 mesačné dievčatko, odtrhli od mamy a otca. Dôvodom mal byť nedostatočný očný kontakt maloletej s nepočujúcou matkou pri prebaľovaní. Ďalším odôvodnením mal byť strach Nórskej sociálnej služby z možného únosu maloletej z Nórska na Slovensko, pretože otec je slovenský štátny občan. Absurdné až nepochopiteľné obvinenia pracovníkov Barnevernu vyústili do umiestnenia maloletej Maxine do pestúnskej starostlivosti bez súhlasu rodičov, bez možnosti dieťaťa byť kojené matkou, bez kontaktu s rodičmi a starými rodičmi, na viac ako rok a pol. Kruto a neľudsky používali proti matke argumenty súvisiace s jej minulosťou, kedy ona sama bola odobratá od matky alkoholičky kde prišla o sluch z dôvodu zanedbania starostlivosti a umiestnená v detskom domove. Súdny spor trvajúci rok a pol sa skončil a nórsky odvolací súd rozhodol o vrátení Maxine rodičom. V tejto súvislosti by sme sa chceli poďakovať za osobnú zainteresovať pána Borisa Kollára, ktorý rodine výrazne finančne pomohol (bez neho by si nemohli dovoliť platiť kvalitného advokáta) a taktiež sa za ňu postavil svojím vyjadrením adresovaným nórskemu súdu, ktoré predložila pracovníčka OZ Deti patria rodičom vypovedajúca na nórskom súde v prospech biologickej rodiny.

 

Pokiaľ ide o orgány verejnej moci Slovenskej republiky chceme poďakovať za podporu tým úradníkom, ktorí na rozdiel pani riaditeľky Cisárovej a veľvyslanca Kašického https://detipatriarodicom.blog.sme.sk/c/427500/cipc-navadza-rodicov-bojujucich-o-deti-na-krivu-vypoved.html?ref=viacbloger nenavádzali  rodičov na to, aby sa priznali, že zlyhali , ale podporovali ich v boji o preukázanie toho, že pri odobratí Maxine postupovali nórske orgány v rozpore s jej najlepším záujmom, tak ako je definovaný na najvyššej medzinárodnej úrovni a to

 

pani komisárke Tomanovej, ktorá sa angažovala v našom prípade a opakovane sa obrátila na Nórsku ombudsmanku

 

pani poslankyni Oľge Nachtmannovej, ktorá informovala o našom prípade Parlamentné zhromaždenie Rady Európy žiadajúc o pokračovanie v monitorovaní situácie v členských krajinách Rady Európy z hľadiska dodržiavania ľudsko-právnych štandardov pri odoberaní detí

 

pani Mrázkovej a Šebovej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za cenné rady a pomoc,

 

bývalému štátnemu tajomníkovi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Burianovi za list predložený nórskemu súdu

a už tradične zástupkyni SR pred ESĽP pani Pirošíkovej za zaslanie relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

 

Ak sa ocitnete v podobnej situácii ako rodičia Maxine a po prečítaní informácií obsiahnutých v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (viď priložený článok) ste presvedčení, že pri odobratí dieťaťa boli vaše práva závažne porušené nenechajte sa presvedčiť predstaviteľom slovenského štátu, ktorí vám odporúčajú, aby ste priznali, že ste pochybili, lebo iný kraj-iný mrav, ale bojujte

 

pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou

 

file:///C:/Users/perrito/Downloads/Zo%20s%C3%BAdnej%20praxe%203%202016.pdf

 

 

tím OZ Deti patria rodičom